stavební materiály, umělý kámen, stavební práce, umělý pískovec, sanace cihlového zdiva

Sanace cihlového zdiva

Mezi progresivní mechanické metody sanace vlhkého zdiva patří technologie podřezání řetězovou pilou s vložením plastové izolace, která zabrání účinkům kapilární vzlínavosti u zdiva. Tato metoda plně nahrazuje vytvoření nových izolací pomocí postupného ručního podřezání zdiva.

Technologický postup:
Nejprve odstraníme venkovní a vnitřní omítku, aby byla viditelná řezná spára. Zdivo je podřezáváno po částech. Délka podřezávaných úseků je určena soudržností řezaného a spojovacího materiálu tlakovými poměry v konstrukci objektu, nepřekračuje však 1bm. Vlastní řez probíhá nasucho.
Po vyčištění řezné plochy se do spáry vkládají vodotěsné plastové folie v šířce řezané zdi s bočním přesahem min. 5cm. Po vložení izolace se podřezaný úsek zajistí proti sednutí zdiva natlučením pevnostních klínů do spáry mezi izolaci a vrchní plochu řezané spáry. Po podřezání a zajištění se řezná spára zacelí cementovou maltou. Součástí technologie je provedení sanační omítky, odpovídající kritériím WTA.

sanace zdiva

Stavebniny Okrouhlice specialisté na umělý kámen a umělý pískovec, mobil: +420 777 851 088. | Created by CzechProject s.r.o. 2007